Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

cinnamontea
cinnamontea
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
cinnamontea
1684 827a 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatwarze twarze
cinnamontea
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
cinnamontea
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
cinnamontea
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viamikrokosmos mikrokosmos
cinnamontea
1664 3b57
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamikrokosmos mikrokosmos
cinnamontea
5534 5a60
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viamikrokosmos mikrokosmos
cinnamontea
5878 85e7 500
Reposted fromwarzywowa warzywowa viamikrokosmos mikrokosmos
cinnamontea
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
Reposted fromMissMurder MissMurder viamikrokosmos mikrokosmos
cinnamontea
3304 e584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauhuhu uhuhu
cinnamontea
5832 ce62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
cinnamontea
5833 0bbd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
cinnamontea
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viameriel meriel
cinnamontea
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
cinnamontea
5960 326c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cinnamontea
cinnamontea
cinnamontea
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viauhuhu uhuhu

May 13 2015

cinnamontea
9395 42a0
Reposted fromministerium ministerium viaNowickiej Nowickiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...