Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

cinnamontea
1732 d3b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagoby goby
cinnamontea
Zastanawiałam się nad tym często, ale nigdy nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego właściwie dobroć wyszła z mody?
— Krystyna Siesicka
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viagoby goby
6933 f357
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viagoby goby
cinnamontea
5436 32a9
cinnamontea
1163 3f1b 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaendemit endemit
cinnamontea
2620 bbfa 500
cinnamontea
4059 dd99 500
Reposted fromretaliate retaliate viaphilomath philomath
cinnamontea
2642 29f8
8281 285d
Reposted fromorendasophie orendasophie viabelatrix belatrix
cinnamontea
W wielu przypadkach ludzie, spotykając się z sobą, mają więcej iPhone'ów niż pomysłów. Są po studiach i po milionie nieudanych związków, lecz nie chcą się przyznać, że czasem mają zdarty z paznokci lakier i zdarte serce. Łatwiej im komunikować się przy pomocy aplikacji niż analogowych metod. Zamiast ustawić sobie nagranie na poczcie głosowej: „Nie mogę teraz rozmawiać, jestem rozjebany emocjonalnie", klika się do kogoś o ciekawych planach na weekend i urlopie w egzotycznym miejscu. Media społecznościowe sprzyjają kreowaniu zafałszowanego wizerunku, który później trzeba uwierzytelnić przy konfrontacji w realnym życiu. (...) Bezpieczniej jest wstrzyknąć sobie botoks w serce, żeby nie płakać i się nie śmiać, niż opowiedzieć komuś o swoich uczuciach.
— Róża Augustyniak - "Gdzie się podziały analogowe maniery?"
Reposted fromhorrordisco horrordisco viagoby goby
cinnamontea
6598 dae6
Reposted frommartynkowa martynkowa viaendemit endemit
7703 7b3a 500
Reposted fromportecreation portecreation viaendemit endemit
cinnamontea
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
Reposted frompassionative passionative via13-days 13-days
cinnamontea
2947 b8e9
0941 51ee
Reposted frombackground background viabajaderra bajaderra
cinnamontea
0242 a879
Reposted frommakle makle viabajaderra bajaderra
5408 3454 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viabajaderra bajaderra
cinnamontea

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum

March 29 2015

cinnamontea
6513 0b9f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
cinnamontea
7169 1ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl